Regulamin sklepu

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.myjniazaleze.pl [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: ARKAR Sp. z o.o. NIP: 6342938712, REGON: 381654189, adres email: myjniazaleze@gmail.com

3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: myjniazaleze@gmail.com 

4. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w polskiej walucie (PLN).

8. Do ceny towaru doliczany jest koszt dostawy, którego wysokość uzależniony jest wyboru sposobu wysyłki zamówionego towaru (patrz §4, pkt 2)

9. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

10. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w calach prezentacji produktów i są własnością producentów.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

a) dostępność towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i wówczas będzie mógł podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

b) podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

6. Zamówienia nieopłacone (płatne z góry) w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia zostaną automatycznie anulowane.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru poniższe formy płatności:

  • przelew tradycyjny
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności: Przelewy24

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych przedstawionych na stronie sklepu lub oferuje możliwość odbioru osobistego.

2. Wysyłka towaru jest realizowana w ciągu max. 5 dni roboczych od momentu:

  • potwierdzenia zamówienia (przy płatności za pobraniem)
  • potwierdzenia przelewu przez bank (przy przelewie tradycyjnym)
  • zarejestrowania płatności w systemie płatności internetowych Przelewy24

3. Koszt wysyłki (poniżej 30 kg):

  • odbiór osobisty – 0,00 PLN
  • wysyłka kurierem – 15,00 PLN

4. Obowiązkiem kupującego jest odebranie przesyłki. Nieodebranie zamówienia nie zwalnia konsumenta z poniesienia kosztów w związku z wysyłką (art. 30 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Koszt przesyłki stanowi szkodę po stronie sprzedawcy, która wynika z nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez klienta., a tym samym możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – art. 471 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.0.459 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

§5

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu – ARKAR Sp. z o.o. NIP: 6342938712, REGON: 381654189.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia. Dane podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§6

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§7

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.